Vi är en del av ett jämställt Västmanland

Vill ni också bli en del av ett jämställt Västmanland?

För att ansluta din organisation/ditt företag fyller du i ett formuläret som ligger på startsidan.

Det finns ett antal checkfrågor som kopplar an till strategins delmål. Gör din organisation redan detta eller har för avsikt att börja?

När du har skickat in formuläret blir ni en del av ”Ett jämställt Västmanland”.

Länets jämställdhetsråd ser gärna att anslutningen är kopplad till ett chefs-/ledningsbeslut. På så vis finns en ”beställning” som ger arbetet tyngd och legitimitet.