Tillgänglighet för ettjamstalltvastmanland.nu

Länsstyrelsen i Västmanlands län står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur Ett jämställt Västmanland uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från ettjamstalltvastmanland.nu på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Skriv ditt namn här
Skriv din e-postadress här om du vill ha svar
Skriv ditt meddelande/dina synpunkter här samt adress till sidan du har synpunkter på

Så hanterar vi dina personuppgifter.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Vi har inte gjort en teknisk genomgång av webbplatsen eftersom den inom kort ska flyttas till en annan teknisk plattform.

Innehåll som inte är tillgängligt

PDF-filer på sidan http://ettjamstalltvastmanland.nu/jamstalldhetsradet/

Hur vi testat webbplatsen

Vi har uppskattat tillgängligheten utan en systematisk granskning.

Senaste bedömningen gjordes den 14 augusti 2020.

Webbplatsen publicerades den 26 mars 2018.

Redogörelsen uppdaterades senast den 14 augusti 2020.