Västmanlands jämställdhetspris

Västmanlands jämställdhetsråd har instiftat ett jämställdhetspris för att premiera och stimulera aktivt jämställdhetsarbete i länet.

Pristagaren ska genom sin satsning bidra till att uppfylla någon av de viljeinriktningar som finns uttalade i länets jämställdhetsstrategi. Det kan handla om kunskapshöjande insatser, innovativa lösningar som underlättar jämställdheten, informationsspridning, mobilisering eller professionellt jämställt bemötande. 

Nominera till jämställdhetspriset 2021

Västmanlands jämställdhetsråd kommer även under 2021 att dela ut årets jämställdhetspris. Nytt för i år är att att priset delats upp i tre kategorier – näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor.

Huvudpriset delas ut till den person, företag, förening, projekt eller annan verksamhet som gjort den främsta insatsen för att öka jämställdheten i länet. Hederspriset går till vinnarna i de andra kategorierna. Nomineringen är öppen mellan 15 juni – 15 oktober 2021.

Vem kan nominera?

Alla är välkomna att nominera en värdig vinnare. Det går bra att nominera sig själv eller andra genom ett enkelt webbformulär.

Nominera till Västmanlands jämställdhetspris

Jämställdhetsrådet utser vinnaren

Vinnaren presenteras i samband med Jämställdhetsrådets möte den 29 november. Vinsten är två biljetter till nästa års nationella jämställdhetsmässa Forum Jämställdhet (värde ca 10 000 kr) samt att vid länets stora jämställdhetskonferens, Inkludera mera 2022, få visa upp sitt arbete. Vinnaren kommer även att belönas med en specialdesignad plakett, diplom och blommor.

– Det är av stor betydelse att vi även i tider som den rådande, där inte många rutiner har kunnat fullföljas, att fortsätta och ha fokus på att lyfta fram och uppmärksamma allt det positiva som sker i samhället. Därför är det självklart att vi även i år delar ut Jämställdhetspriset. Ett mer jämställt samhälle bidrar till ett hållbarare och bättre samhälle för alla, säger landshövding Minoo Akhtarzand, tillika ordförande för Jämställdhetsrådet.

Vad krävs för att nomineras?

Den eller de nominerade ska ha gjort något extra för jämställdhetsarbetet i länet inom något av Västmanlands fem prioriterade målområden. Målområdena utgår från regeringens jämställdhetspolitiska mål och är grunden i länets jämställdhetsstrategi.

  1. Bygga kunskap och kapacitet
  2. Ekonomisk jämställdhet
  3. Jämställd utbildning
  4. Jämställd hälsa
  5. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Tjejjouren Ronja och Ronjapodden får 2020-års jämställdhetspris i Västmanland

Tjejjouren Ronja

Priset delades ut av Landshövding Minoo Akhtarzand, tillika ordförande i Jämställdhetsrådet, vid en digital ceremoni.

– Vi är jätteglada. Det är en stor ära för oss! säger vinnarna.

Jämställdhetsrådets motivering lyder:

”Tjejjouren Ronja och Ronjapodden vinner Västmanlands läns jämställdhetspris 2020 för det arbete de gör för att stärka unga kvinnor och tjejer. Verksamheten har en viktig roll för tjejer då den informerar om deras rättigheter. Det sker genom tjejgruppsverksamhet, information i skolor, sommarläger samt stöd i form av samtal, e-mail, chatt och fysiska träffar. Tjejjouren Ronja har blivit en viktig mötesplats och en trygg punkt för många unga kvinnor, där de kunnat få hjälp och stöd. Via Ronjapodden har de lyckats sprida samtal om ämnen som rör tjejer på ett lättillgängligt sätt. Det har resulterat i att fler tjejer nåtts av information och verksamheten har bidragit till att normalisera samtal om ämnen som tidigare varit tabu”.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats


Nominerade till 2020 års jämställdhetspris

Nominerade utifrån fokusområde 5 i Västmanlands jämställdhetsstrategi – mäns våld mot kvinnor ska upphöra: Tjejjouren Ronja och Ronjapodden

Nominerade utifrån fokusområde 4 i Västmanlands jämställdhetsstrategi – jämställd hälsa: Peace Maker Club

Nominerade utifrån fokusområde 3 i Västmanlands jämställdhetsstrategi – jämställd utbildning: Rudbeckianska gymnasiet

Nominerade utifrån fokusområde 2 i Västmanlands jämställdhetsstrategi – jämställd ekonomi: Arbetsgruppen för ekonomiskt bistånd i Hallstahammars kommun 

 Nominerade utifrån fokusområde 1 i Västmanlands jämställdhetsstrategi – öka kunskaperna och bygga kapacitet: ABB Electrification Motor Starting & Safety

 

 


Tidigare vinnare av jämställdhetspriset

2019 – Barkarö Sportklubb – Flickinitiativet  

2019 års jämställdhetspris i Västmanland gick till Barkarö Sportklubb – Flickinitiativet.

 

Barkarö Sportklubbs Flickinitiativet fick priset ”För deras framgångsrika arbete med att få unga tjejer att ta plats inom fotbollen samt bygga broar mellan olika stadsdelar i Västerås. Unga tjejer utbildas för att själva bli fotbollstränare/ -ledare för flicklag vilket skapar en stolthet och visar att tjejer har rätt att ta plats. De knyter samman tjejer från olika socioekonomiska bostadsområden och får fler tjejer att börja idrotta, lära känna varandra över gränserna och introduceras i föreningslivet. Tjejer som aldrig annars träffar varandra får genom Barkarö sportklubbs Flickinitiativ en helt ny möjlighet inom fotbollen, de lyfter varandra och stannar kvar inom idrotten – både som utövare och/eller som ledare.”

Som representanter för klubben deltog Staffan Winberg och Eric Messing vid prisutdelningen.

– Det kom som en blixt från klar himmel, säger Staffan Winberg, Barkarö Sportklubb. Vi är så klart mycket glada över att få ta emot det här priset. Det är ett lyft för vår klubb och våra ungdomar och vi ser det här som en chans att få sprida vårt arbete vidare. Vi har redan ett samarbete med ett flertal klubbar i Västerås men hoppas såklart på ännu fler.

Hederspriser delades ut till övriga två kandidater som gått till final; Elin Hedén på Kvinnohuset i Västerås och Anna Runesson och Carmen Jorro Martinez, Regionskoordinatorer mot människohandel och prostitution i Västmanlands, Uppsala och Gävleborgs län.

Foto av pristagarna och landshövding Minoo Aktharzand
Staffan Winberg och Eric Messing från Barkarö sportklubb tar emot årets jämställdhetspris av Landshövding Minoo Akhtarzand, tillika ordförande i Jämställdhetsrådet.

2018 – Viksängs fritidsgård 

2018 delades Västmanlands första jämställdhetspris ut. Det gick till Viksängs Fritidsgård i Västerås.

Viksängs fritidsgård fick priset ”för sitt fantastiska normkritiska arbete på fritidsgården. När andra fritidsgårdar har svårt att locka både killar och tjejer, svenskfödda och utrikesfödda har Viksängs fritidsgård hittat ett inkluderande arbetssätt som attraherar alla samhällsgrupper till gården. När andra fritidsgårdar tror att normbrytande aktiviteter skulle skrämma och exkludera så har Viksäng förstått att det är precis tvärtom. De lyckas locka ungdomar genom att anordna SPA-kvällar med massage, att diskutera mens, att ha HBTQ-tema och engagera sig i mänskliga rättigheter. Personalen agerar alltid positiva förebilder och oavsett kön så deltar ledarna i alla aktiviteter.

Genom ett lösningsfokuserat arbetssätt ser och bekräftar de alla ungdomar och deras föräldrar. De fokuserar på ungdomarnas styrkor och ser potentialen hos dem. När ungdomarna har varit inskrivna på gården ett tag så bokar de ett möte med föräldrarna och fokuserar enbart på deras styrkor. De slutar ofta med att föräldrarna gråter av lycka. Många har aldrig uppmärksammat deras barns positiva egenskaper på detta sätt tidigare. Detta möte skapar förtroende och därefter är det inte svårt att lyfta svåra frågor.

Ungdomsbarometern 2016 visade att unga tjejers populäraste identifikationer är feminist, miljövän, människorättsaktivist och antirasist. Viksängs fritidsgård har hittat ett koncept där de svarar upp mot alla ungdomars verkliga intressen. De får prata om samhällsfrågor som engagerar och de samlar in pengar till musikhjälpen istället för att spela TV-spel och pingis.”

Alexander Markianos var på plats för att ta emot utmärkelsen:

Det här priset betyder mycket. Det är ett kvitto på att allt det jobb vi har gjort under så många år ger ett avtryck. Priset kommer att sättas upp i verksamheten, bland barnen och ungdomarna så att de förstår att vi ÄR det här, säger Alexander Markianos på Viksängs fritidsgård.

Hederspriser delades ut till Vladimir Ahmed och hans arbete med Vi är Sverige samt till Johanna Lundin, vd på Equalate.

Vinnarna av 2018-års jämställdhetspris tillsammans med landshövdingen
Alexander Markianos, Viksängs fritidsgård, landshövding Minoo Akhtarzand och Vladimir Ahmed från Vi Är Sverige. Foto: Ulrika Mogren

För information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd