Västmanlands jämställdhetspris

Västmanlands jämställdhetsråd har instiftat ett jämställdhetspris för att premiera och stimulera aktivt jämställdhetsarbete i länet.

Pristagaren ska genom sin satsning bidra till att uppfylla någon av de viljeinriktningar som finns uttalade i länets jämställdhetsstrategi. Det kan handla om kunskapshöjande insatser, innovativa lösningar som underlättar jämställdheten, informationsspridning, mobilisering eller professionellt jämställt bemötande. 

ABB HR och Maria Samuelsson, HR-chef får 2021-års jämställdhetspris i Västmanland

Emilia Hansson, HR-assistent ABB, Maria Samuelsson HR-chef, ABB och landshövding Minoo Akhtarzand visar upp prisplakett och diplom.

Emilia Hansson, HR-assistent ABB, Maria Samuelsson, HR-chef, ABB och landshövding Minoo Akhtarzand.

Den 29 november mottog ABB HR och Maria Samuelsson, HR-chef, Västmanlands jämställdhetspris 2021. Priset delades ut av landshövding Minoo Akhtarzand, tillika ordförande i Jämställdhetsrådet, vid en ceremoni på Västerås slott.

– Vårt uthålliga arbete ger kvantitativa och kvalitativa resultat. Vi har fantastiska förebilder inom HR-funktionen som tar mångfald och inkludering till nästa nivå! Tacksam att få arbeta med ett superkompetent team, säger Maria Samuelsson, HR-chef ABB Sverige.

Jämställdhetsrådets motivering lyder:

”ABB arbetar för att föryngra personalstyrkan och inkludera fler kvinnor i branschen. Jämställdhet är en viktig fråga som många s.k. millenials prioriterar högt både till vardags och i arbetslivet och därför vill ABB attrahera yngre och särskilt kvinnor.

HR-chef Maria Samuelsson är en av de starkaste drivkrafterna i arbetet. Hon arbetar hårt och målmedvetet för att öka det allmänna intresset för teknik och utveckling hos kvinnor. Hon coachar och stöttar alla verksamhetsdelar som arbetar med att minska könsuppdelningen i företaget och hon utmanar de heteronormativa och mansdominerade delarna i teknikkoncernen.

Som länets största privata arbetsgivare har ABB potential att påverka hela länets jämställdhetsmål. De kan bryta den könssegregerade arbetsmarknaden, påverka mäns föräldrauttag, förbättra kvinnors karriärvägar (ekonomi) och locka unga tjejer till teknikområdet.”

– Länsstyrelsen har stort fokus på jämställdhetsfrågan och ser jämställdhet som en viktig förutsättning för en positiv utveckling och ett hållbart samhälle. Därför vill vi inom ramen för Jämställdhetsrådet och med hjälp av Jämställdhetspriset öka uppmärksamheten på frågan, samtidigt som vi lyfter fram och sätter ljus på personer som gör ett extra bra jämställdhetsarbete i länet. Vår förhoppning är att Jämställdhetspriset och pristagaren ska inspirera fler i länet att arbeta med jämställdhet, säger landshövding Minoo Akhtarzand, tillika ordförande i Jämställdhetsrådet.

Jämställdhetsrådet beslutade 2018 att införa Västmanlands jämställdhetspris för att premiera och stimulera ett aktivt jämställdhetsarbete i länet. Priset ska uppmärksamma en enskild person eller en organisation, som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till att främja länets jämställdhetsarbete. Under sommaren och hösten har allmänheten kunnat nominera kandidater inom tre olika kategorier, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället. Bland dessa har sedan tre kandidater kvalificerat sig vidare till final.

Västmanlands Jämställdhetsråd Länk till annan webbplats.

Övriga finalister till årets jämställdhetspris, som får hederspris, är:

Kategori offentlig sektor: Västmanlands läns museum

Kategori civilsamhället: Here4u och Enade mot våld


 

Nominerade till jämställdhetspriset 2021

Kategori: Näringsliv

ABB HR och Maria Samuelsson, HR-chef


Kategori – Offentlig sektor

Västmanlands läns museum


Kategori – Civilsamhället

Here4u och Enade mot våld


Tidigare vinnare av jämställdhetspriset

2020 – Tjejjouren Ronja och Ronjapodden 

Tjejjouren Ronja

Priset delades ut av Landshövding Minoo Akhtarzand, tillika ordförande i Jämställdhetsrådet, vid en digital ceremoni.

– Vi är jätteglada. Det är en stor ära för oss! säger vinnarna.

Jämställdhetsrådets motivering lyder:

”Tjejjouren Ronja och Ronjapodden vinner Västmanlands läns jämställdhetspris 2020 för det arbete de gör för att stärka unga kvinnor och tjejer. Verksamheten har en viktig roll för tjejer då den informerar om deras rättigheter. Det sker genom tjejgruppsverksamhet, information i skolor, sommarläger samt stöd i form av samtal, e-mail, chatt och fysiska träffar. Tjejjouren Ronja har blivit en viktig mötesplats och en trygg punkt för många unga kvinnor, där de kunnat få hjälp och stöd. Via Ronjapodden har de lyckats sprida samtal om ämnen som rör tjejer på ett lättillgängligt sätt. Det har resulterat i att fler tjejer nåtts av information och verksamheten har bidragit till att normalisera samtal om ämnen som tidigare varit tabu”.


2019 – Barkarö Sportklubb – Flickinitiativet  

2019 års jämställdhetspris i Västmanland gick till Barkarö Sportklubb – Flickinitiativet.

 

Barkarö Sportklubbs Flickinitiativet fick priset ”För deras framgångsrika arbete med att få unga tjejer att ta plats inom fotbollen samt bygga broar mellan olika stadsdelar i Västerås. Unga tjejer utbildas för att själva bli fotbollstränare/ -ledare för flicklag vilket skapar en stolthet och visar att tjejer har rätt att ta plats. De knyter samman tjejer från olika socioekonomiska bostadsområden och får fler tjejer att börja idrotta, lära känna varandra över gränserna och introduceras i föreningslivet. Tjejer som aldrig annars träffar varandra får genom Barkarö sportklubbs Flickinitiativ en helt ny möjlighet inom fotbollen, de lyfter varandra och stannar kvar inom idrotten – både som utövare och/eller som ledare.”

Som representanter för klubben deltog Staffan Winberg och Eric Messing vid prisutdelningen.

– Det kom som en blixt från klar himmel, säger Staffan Winberg, Barkarö Sportklubb. Vi är så klart mycket glada över att få ta emot det här priset. Det är ett lyft för vår klubb och våra ungdomar och vi ser det här som en chans att få sprida vårt arbete vidare. Vi har redan ett samarbete med ett flertal klubbar i Västerås men hoppas såklart på ännu fler.

Hederspriser delades ut till övriga två kandidater som gått till final; Elin Hedén på Kvinnohuset i Västerås och Anna Runesson och Carmen Jorro Martinez, Regionskoordinatorer mot människohandel och prostitution i Västmanlands, Uppsala och Gävleborgs län.

Foto av pristagarna och landshövding Minoo Aktharzand
Staffan Winberg och Eric Messing från Barkarö sportklubb tar emot årets jämställdhetspris av Landshövding Minoo Akhtarzand, tillika ordförande i Jämställdhetsrådet.

2018 – Viksängs fritidsgård 

2018 delades Västmanlands första jämställdhetspris ut. Det gick till Viksängs Fritidsgård i Västerås.

Viksängs fritidsgård fick priset ”för sitt fantastiska normkritiska arbete på fritidsgården. När andra fritidsgårdar har svårt att locka både killar och tjejer, svenskfödda och utrikesfödda har Viksängs fritidsgård hittat ett inkluderande arbetssätt som attraherar alla samhällsgrupper till gården. När andra fritidsgårdar tror att normbrytande aktiviteter skulle skrämma och exkludera så har Viksäng förstått att det är precis tvärtom. De lyckas locka ungdomar genom att anordna SPA-kvällar med massage, att diskutera mens, att ha HBTQ-tema och engagera sig i mänskliga rättigheter. Personalen agerar alltid positiva förebilder och oavsett kön så deltar ledarna i alla aktiviteter.

Genom ett lösningsfokuserat arbetssätt ser och bekräftar de alla ungdomar och deras föräldrar. De fokuserar på ungdomarnas styrkor och ser potentialen hos dem. När ungdomarna har varit inskrivna på gården ett tag så bokar de ett möte med föräldrarna och fokuserar enbart på deras styrkor. De slutar ofta med att föräldrarna gråter av lycka. Många har aldrig uppmärksammat deras barns positiva egenskaper på detta sätt tidigare. Detta möte skapar förtroende och därefter är det inte svårt att lyfta svåra frågor.

Ungdomsbarometern 2016 visade att unga tjejers populäraste identifikationer är feminist, miljövän, människorättsaktivist och antirasist. Viksängs fritidsgård har hittat ett koncept där de svarar upp mot alla ungdomars verkliga intressen. De får prata om samhällsfrågor som engagerar och de samlar in pengar till musikhjälpen istället för att spela TV-spel och pingis.”

Alexander Markianos var på plats för att ta emot utmärkelsen:

Det här priset betyder mycket. Det är ett kvitto på att allt det jobb vi har gjort under så många år ger ett avtryck. Priset kommer att sättas upp i verksamheten, bland barnen och ungdomarna så att de förstår att vi ÄR det här, säger Alexander Markianos på Viksängs fritidsgård.

Hederspriser delades ut till Vladimir Ahmed och hans arbete med Vi är Sverige samt till Johanna Lundin, vd på Equalate.

Vinnarna av 2018-års jämställdhetspris tillsammans med landshövdingen
Alexander Markianos, Viksängs fritidsgård, landshövding Minoo Akhtarzand och Vladimir Ahmed från Vi Är Sverige. Foto: Ulrika Mogren

För information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd