Jämställdhetspriset

Västmanlands jämställdhetsråd har instiftat ett jämställdhetspris för att premiera och stimulera aktivt jämställdhetsarbete i länet. Nu går det att nominera personer och organisationer till priset.

Pristagaren ska genom sin satsning bidra till att uppfylla någon av de viljeinriktningar som finns uttalade i länets jämställdhetsstrategi. Det kan handla om kunskapshöjande insatser, innovativa lösningar som underlättar jämställdheten, informationsspridning, mobilisering eller professionellt jämställt bemötande.

Nomineringarna skickas via e-post till torbjorn.messing@lansstyrelsen.se, senast den 31 oktober. I nomineringsmejlet vill vi att du anger:

  • Namn på person/organisation du vill nominera.
  • En motivering till varför den/de ska vinna.
  • Kontaktuppgifter till dig som nominerar samt kontaktuppgifter till den föreslagne pristagaren.

Priset delas ut under Jämställdhetsrådets ordinarie möte den 29 november. Jämställdhetsrådet Västmanland är jury för priset.

För information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd