Jämställdhetspriset

Västmanlands jämställdhetsråd har instiftat ett jämställdhetspris för att premiera och stimulera aktivt jämställdhetsarbete i länet.

Pristagaren ska genom sin satsning bidra till att uppfylla någon av de viljeinriktningar som finns uttalade i länets jämställdhetsstrategi. Det kan handla om kunskapshöjande insatser, innovativa lösningar som underlättar jämställdheten, informationsspridning, mobilisering eller professionellt jämställt bemötande. Nomineringarna ska vara oss tillhanda senast den 3 november.

Nominera till 2019-års jämställdhetspris! 

 

Viksängs fritidsgård fick Västmanlands första jämställdhetspris

Den 29 november mottog Viksängs fritidsgård Västmanlands jämställdhetspris 2018. Det nyinstiftade priset delades ut av Minoo Akhtarzand, landshövding och ordförande för Jämställdhetsrådet vid en ceremoni på Västerås slott.

Läs mer om priset på Länsstyrelsens webbplats.

För information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd