Fakta om kvinnor och män i Västmanland

Framsidan till fickbokenFakta om kvinnor och män i Västmanland 2018

Denna statistikbok ger en översiktsbild av kvinnors och mäns livsvillkor i Västmanland på såväl läns- som kommunnivå och vår förhoppning är att den ska ge kunskap om nuläget och synliggöra de utmaningar som återstår, men framförallt bidra till ett ökat fokus på jämställdhetsarbetet i länet.

Ladda ner boken som pdf.