Bygga kapacitet och kunskap – fokusområde 1

Bygga kapacitet och kunskap genom att:

 • Öka andelen organisationer som på en strategisk nivå arbetar med att integrera jämställdhet och andra jämlikhetsperspektiv i sin ordinarie verksamhet.
 • Fler organisationer ansluter sig till denna strategi.
 • Förbättra förmågan att göra jämställdhetsanalyser.
 • Öka andelen statistik som är könsuppdelad.
 • Identifiera samhandlingsområden där organisationer gemensamt avsätter medel för att uppnå jämställdhetseffekter.
 • Alltid använda inkluderande bilder och texter.

Exempel på delmål/aktiviteter ni kan checka av och uppge om ni gör:

 • Vi har fattat ledningsbeslut att jämställdhetsintegrera all vår verksamhet?
 • Vi följer upp och kvalitetssäkrar våra verksamheter och säkerställer att resurser/skattepengar fördelats likvärdigt och bra till flickor/pojkar och kvinnor/män (Gender Budgeting)?
 • Vi strävar efter att alltid ha könsuppdelad statistik och därefter analysera statistiken?
 • Vi strävar efter ett jämställt bemötande av våra kunder/invånare?
 • Vi granskar texter och kommunikation i syfte att vara inkluderande?
 • Vi arbetar med sociala hänsyn och/eller CSR (socialt ansvarstagande) för att skapa ökad jämställdhet i världen, Sverige och Västmanland?
 • Vi ställer sociala krav vid upphandlingar som leder till ökad jämställdhet och bättre kvalitet?
 • Vi avsätter pengar i sociala investeringsfonder och sätter in tidiga insatser i syfte att kapa framtida kostnader?
 • Vi utbildar chefer och anställda i jämställdhetsfrågor i syfte att upptäcka ojämställdheten och åtgärda den.
 • Vi har tagit fram verktyg (metoder, checklistor) för att kvalitetssäkra ett jämställt bemötande