Kapacitet och kunskap

Mäns våld mot kvinnor

Jämställd utbildning

Ekonomisk jämställdhet

Jämställd hälsa

Bli en del av Ett Jämställt Västmanland!

Länsstrategin för jämställdhetsintegrering bottnar i de jämställdhetspolitiska målen och ett regeringsbeslut om att göra hela Västmanland mer jämställt. Det klarar ingen organisation av ensam, men tillsammans kan vi åstadkomma en hel del. Strategin är länets gemensamma viljeinriktning.

Genom att ansluta sig visar organisationer sin förändringsvilja till ökad jämställdhet och beskriver på vilket sätt de tänker bidra.

Alla företag, myndigheter, kommuner, fackförbund och intresseorganisationer som vill vara med och bidra till länets ”Strategi för jämställdhetsintegrering 2018 – 2020” är välkomna att ansluta sig.

En verksamhetsgren (förvaltning/arbetsplats) inom kommunen eller regionen är också välkommen att göra sitt eget åtagande.

Organisationen/företaget fyller i formuläret nedan. Det finns ett antal checkfrågor som kopplar an till strategins delmål. Gör din organisation redan detta eller har för avsikt att börja?

När du har skickat in formuläret blir ni en del av ”Ett jämställt Västmanland”.

Länets jämställdhetsråd ser gärna att anslutningen är kopplad till ett chefs-/ledningsbeslut. På så vis finns en ”beställning” som ger arbetet tyngd och legitimitet.

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Anslutningen är en viljeinriktning och inget bindande. Jämställdhetsintegrering är tvärtom en strategi som handlar om att koppla jämställdhetsarbetet till respektive organisations ordinarie styrning. Vi hoppas att denna anslutning ska uppmuntra er att öka er verksamhets egen kvalitet. De som ansluter sig blir en del av ”Ett jämställt Västmanland” och får ett ”välkomstpaket”. Det innehåller:
 1. Ett digitalt klistermärke med plattformens symbol. Den får användas i er egen marknadsföring.
 2. Erbjudande om att ingå i nätverk och utbyta erfarenheter med andra som arbetar aktivt för jämställdhet.
 3. Inbjudan till föreläsningar och konferenser
 4. Länets digitala nyhetsbrev inom jämställdhet (4 nummer/år)
 5. Spridningskonferenser där vi tar del av varandras lärdomar.
 6. Möjlighet att samarrangera utbildningar, föreläsningar, events m.m. inom jämställdhetsområdet.
För att ansluta er, fyll i formuläret nedan. Fält markerade med * är obligatoriska.


  Du hittar mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.  

  Nyhetsbrevet Ett jämställt Västmanland

  Ett jämställt Västmanland är ett digitalt nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Västmanlands län som ges ut fyra gånger om året. Läs nyhetsbrevet!

  Vill du prenumerera, anmäl dig här!

  Kontakt: Torbjörn Messing

  Länsstyrelsen i Västmanlands län
  010-224 93 71